Çalışma: Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Çalışma: Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

ABD’de sıcaklık artışlarının etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Yapılan çalışmada, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu aktarılırken, daha fazla kişinin köylerden şehirlere taşınması ve sıcaklıkların artmasının her geçen gün daha fazla insana zarar verebileceği ve ölümlere neden olabileceği belirtildi. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, aşırı sıcaklıkların, hızla büyüyen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu ve bunun her geçen gün arttığı açıklandı. Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanan çalışmada, daha fazla insanın şehirlere taşınması ve iklim ısınmasıyla birlikte, artan sıcaklıkların daha fazla insana zarar verebileceği, hatta birçoğunun ölümüne neden olabileceği belirtildi.
1983’ten 2016’ya kadar 13 binden fazla şehir incelenerek yapılan çalışmada, nüfus artışı, iklim değişikliği ve şehir altyapısının daha fazla ısıyı emmesinin sonucu olarak küresel aşırı sıcaklığa maruz kalmanın yaklaşık yüzde 200 arttığı aktarıldı. Çalışmada, kentte yaşayan yoksulların en büyük risk altında olduğu bildirilirken, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşırı ısıya maruz kalınan bölgelerde yaşadığı vurgulandı.
Araştırmacılar, dünyanın bazı hızlı gelişen bölgelerinde güvenilir hava durumu istasyonu verileri bulunmadığından ve sıcaklıkları tahmin etmek için kullanılan iklim modelleri, kentsel sıcak noktaları göz ardı etme eğiliminde olduğundan, ısının etkilerinin tam bir resmini elde edemediklerinin altını çizerken, uydu verileri kullanarak model oluşturduklarını bildirdi.
Yapılan analizde, özellikle güney Asya ve Sahra altı Afrika gibi hızla kentleşen bölgelerdeki şehirlerin, birçok insanın taşınmasıyla birlikte yükselen sıcaklıklar ve yüksek nem sebebiyle savunmasız hale geldiği belirtildi.
Dergide yayımlanan makalenin baş yazarı ve Columbia Üniversitesi Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi araştırmacısı Cascade Tuholske, “Hızla kentleşen alanlarda planlama ve yatırım eksikliği büyük bir sorun” dedi.
Raporda, aynı zamanda sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneş açısı ve güneş radyasyon seviyelerinin ölçüldüğü yaş termometre küre sıcaklıklığın 30 santigrat dereceye ulaştığında, birçok insanın sağlığına etki ettiği ve can kayıplarının arttığının altı çizildi.
Bilim insanları daha az ağaçlı ve daha fazla kaldırımın olduğu yerlerin ısıyı emme eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı şehirlerin bazı kısımlarında sıcaklıkların diğer bölgelere göre 20 santigrat dereceye kadar daha sıcak hissedildiği belirtildi.
Sağlık ve ısı dalgalarını inceleyen Washington Üniversitesi Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi’nde profesör olan Kristie Ebi, uydu verilerinin kullanılmasının değerli yeni analizler sağladığını ve nüfus eğilimlerinin artan ısı kırılganlığına ne ölçüde katkıda bulunduğunu netleştirdiğini söyledi.

Casino oyunları